אודות האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים הוקם מתוך ההבנה שהעתיד, בישראל ובעולם, דורש למקם את תחום ניהול הסיכונים במרכז תשומת הלב, העסקית והציבורית. האיגוד הוקם במטרה לקדם את תרבות ניהול הסיכונים כחלק בלתי נפרד ממצוינות ניהולית, להעמיק בישראל את ההכרה בחשיבותו המכרעת של תחום חשוב זה, כדי לצעוד בצורה בטוחה יותר אל העתיד.
 
האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים יקדם את מעמדם המקצועי של מנהלי הסיכונים בישראל, כבעלי תפקיד בכיר, משמעותי  ומרכזי בכל ארגון.  פעילות האיגוד באה להוביל את התחום ולהעצים  את המומחיות הנדרשת, לפעול להסמכת מנהלי סיכונים בארגונים, להציע סטנדרטים, להנחות וללמד כיצד לעשות שימוש במתודולוגיות עדכניות, להוות מקור לידע, בטחון ומצוינות ניהולית.
 
האיגוד יפתח נתיב מקצועי ומוסמך לארגונים המחפשים  מנהלי סיכונים ולמנהלי סיכונים המעוניינים להתעדכן ולהתקדם. במסגרת פעילותו של  האיגוד יפותחו כלים מיוחדים, יתקיימו הכשרות מקצועיות בשיתוף גופים אקדמיים ומומחים בתחום.

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים יפעל להנחלת תוכן וידע מקצועיים בתחום, תוך שימת דגש על התמודדות עם סיכונים בתחומים שונים:  סיכונים תאגידיים, סיכוני שוק, סיכונים פיננסיים, סיכונים עסקיים, סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי וסיכונים ענפיים.

מטרות ומשימות האיגוד
  • להרחיב ולהעמיק את חשיבותו ומרכזיותו של תחום ניהול הסיכונים בישראל ולהעצים את תפקידם של מנהלי הסיכונים בארגונים
  • לאמץ סטנדרטים מקצועיים מתקדמים, שישמשו ככלי עזר לתחום ניהול הסיכונים בארגונים בישראל
  • לעודד הקמת מרכזי הכשרה בניהול סיכונים במוסדות להשכלה גבוהה
  • להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי של מנהלי סיכונים, להעניק הסמכה מוכרת ומוסכמת לעוסקים בתחום