חברות באיגוד

יתרונות המנוי באיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
 • חומר מקצועי עדכני בנושא ניהול סיכונים - אפשרויות חיפוש וגישה למאמרים
 • במה לפרסום תוכן ומאמרים מקצועיים
 • קבלת תעודת הסמכה מהאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
 • הנחה על השתתפות בתכניות העשרה והכשרה
 • שרותי ייעוץ  הניתנים על ידי היועצים המומלצים של האיגוד
 • נטוורקינג, השתתפות בכנסים ואירועים
 • חיפוש עבודה ופרסום משרות בתחום ניהול הסיכונים

דמי חבר
 
 
סוג המנוי
מבקרים מזדמנים   CRM/ARM תאגיד
דמי חבר חינם   700 ₪ +מע"מ לשנה 3,200 ₪ + מע"מ לשנה עד 7 חברים
הקניית ושיתוף ידע בתחום ניהול סיכונים - זמין לחברי האיגוד באתר האיגוד מידע מוגבל               

Newsletter
 

 
       
      
קורסים בניהול סיכונים במרכז ההדרכה הרשמי של האיגוד -המכללה למנהל 
הנחה מיוחדת לחברי האיגוד
                  
הדרכות מקצועיות ישירות ובאמצעות Webinars לחברות ולקבוצות
הנחה מיוחדת לחברי האיגוד
               
מתן הזדמנות למנהלי סיכונים לחבור עם מנהלי סיכונים אחרים               
דרושים בתחום ניהול סיכונים          
    
 
ייעוץ ולווי מנהלים וארגונים ביישום תרבות ופתרונות בתחום ניהול סיכונים
תנאים מיוחדים
לחברי האיגוד
                  
פיתוח קשרים מקצועיים עם ארגונים וגורמים העוסקים בניהול סיכונים בעולם                  
ייצוג חברי האיגוד וארגוניהם בנושאים רגולטורים
 בתחום ניהול סיכונים
             
במה מתמחה לפרסומים מסחריים ומקצועיים בתחום ניהול הסיכונים בתוספת עלות              
      
 

אפשרויות פרסום 
 
 
 
 
תעודות הסמכה

תעודות הסמכה למנהל סיכונים, למנהל סיכונים מוסמך, ולמנהל סיכונים מוסמך בכיר, תוענק בהתאמה לניסיון המקצועי ועמידה במבחני הסמכה

תנאי קבלה
 
האיגוד ישמח לצרף לשורותיו חברים העוסקים בניהול סיכונים תאגידי, תפעולי או פיננסי, מנהלים המכירים בחשיבות הנחלת תרבות ניהול סיכונים ומנהלים האמונים על ניהול הסיכונים שבתחום אחריותם, בכל סוגי הארגונים.
האיגוד ישמח לצרף לשורותיו סטודנטים, חוקרים ואנשי אקדמיה המתמחים בתחום ניהול הסיכונים ומכירים בחשיבותו.
 
 • מנהלי סיכונים תאגידיים (ERM- Enterprise Risk Manager, CRO- Chief Risk Officer), מנהלי סיכונים פיננסיים (FRM) או מנהלי סיכונים תפעוליים (כגון אשראי, משפט ורגולציה, משאבי אנוש, טכנולוגיה, בריאות, מזון וכו') ומנהלים האחראים על תחומים אלה; דירקטורים, מנכ"לים, נושאי משרה.
 • יועצי ניהול סיכונים בעלי ניסיון מוכח.
 • בעלי הכשרה אקדמאית באחד או ביותר מהתחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, אקטואריה, מנהל עסקים, כלכלה, סטטיסטיקה, מתמטיקה, הנדסה, וכן בעלי השכלה אקדמאית בתחומי חינוך, מדעי החיים או הטבע, העוסקים בניהול סיכונים בתחום מומחיותם.
 • סטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה לקראת קבלת תואר באחד או ביותר מהתחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, אקטואריה, מנהל עסקים, כלכלה, סטטיסטיקה, מתמטיקה, הנדסה, סטודנטים בתחומי החינוך, מדעי החיים או הטבע המעוניינים לעסוק בניהול סיכונים בתחום מומחיותם.
 • בעלי הסמכה מהארגונים GARP או PRMIA.
 • מנהלים בארגונים שאימצו את התקן הישראלי או הבינ"ל בניהול סיכונים.
 
 
הסמכה ותעודות

תעודת Associate Risk Manager
מנהלי סיכונים בעלי ניסיון מעשי של עד 4 שנים שעמדו במבחן הסמכה. 
 
תעודת Certified Risk Manager
מנהלי סיכונים, בעלי ניסיון מעשי של מעל 4 שנים שעמדו במבחן הסמכה. 
 
תעודת Senior Certified Risk Manager
התעודה מיועדת למנכ"לים, נושאי משרה האחראים על ניהול סיכונים תאגידי, מנהלי סיכונים ראשיים או מנהלי סיכונים הכפופים ישירות למנהל הסיכונים הראשי.
תעודת מנהל סיכונים בכיר מיועדת גם לחברים שהוזמנו כחברי כבוד ושהינם בעלי ניסיון מעשי של 4 שנים לפחות, בארגונים שחלה עליהם רגולציה בניהול סיכונים.