כנסים וארועים

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים מזמין אותך לרב שיח מקצועי במפגש דיגיטלי
בנושא: האם יש מודל שימושי למנהל סיכונים ראשי  לטובת ניהול משבר הקורונה וכיצד להמליץ לדרג מקבלי החלטות איך לפעול בתנאי אי וודאות משמעותיים, כאשר מחיר הטעות עלול להיות גבוה?
 
22 מאי 2020, שעה 10:00 למשך שעה וחצי
 
המפגש הדיגיטלי מיועד למנהלי סיכונים ומקבלי החלטות בארגון
סדר יום
10:00 – 10:10 דברי פתיחה – דוד שטרית, מנכ"ל האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
10:10 – 10:40 אפקטיביות תפיסת תפקיד מנהל הסיכונים להתמודדות עם מצבי קיצון / אי וודאות - רו"ח אורן גרופי, האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
10:40 – 11:00 לאן נעלם ניהול הסיכונים במשבר הקורונה? -  יוסי זמרי, האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים  
 
11:00 – 11:30 רב שיח עמיתים לזיהוי סיכונים שיטתי ותוכנית התמודדות עם משבר הקורנה, בהנחיית יוסי זמרי
 
הרשמה