מפגש מקצועי של פורום מנהלי הסיכונים בכללית שירותי בריאות

כללית שירותי בריאות ומנהלת הסיכונים הראשית
מארחים את פורום מנהלי הסיכונים הראשיים – CRO
למפגש מקצועי בנושא ניהול סיכונים תפעוליים בשירותי הבריאות

יום רביעי I 4 בספטמבר 2019 I 09:00 – 12:00

במרכז הדרכה ארצי של שירותי בריאות כללית
ברח' סורוקה 7, פתח תקוה


השתתפות במפגש לחברי האיגוד אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה ואישור קבלה מראש