בחינת הסמכה למנהל סיכונים ראשי תתקיים ב - 29/05/2019

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים מתכבד להודיע על קיום בחינת ההסמכה

הבחינה תתקיים ביום רביעי, 29/05/2019 בין השעות: 18:00- 20:00, ברח' הרוקמים 26, חולון, בנין A, קומה 6.


מועד אחרון להרשמה: יום שישי, 24/05/2019