בחינת הסמכה למנהל סיכונים ראשי תתקיים ב - 19/08/2020

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים מתכבד להודיע על קיום בחינת ההסמכה

הבחינה תתקיים ביום רביעי, 19/08/2020 בין השעות: 09:00 - 11:00, 
מלון שדות, אסף סנטר, אסף הרופא, ת.ד.30000 באר יעקב 70300

מועד אחרון להרשמה: יום ראשון, 16/08/2020