ניהול סיכוני אשראי

אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק א', כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

מאמר זה הינו הראשון מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק בדירוגי אשראי, הסתברויות היסטוריות לחדלות פירעון, עוצמות לחדלות פירעון, שיעור ההשבה, תשואות איגרת חוב, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי איגרות חוב, שיעור הריבית חסרת הסיכון ועסקאות החלפה מסוג AS.

אמידת ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות מודל KMV-Merton, כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

במאמר זה, נציג את הרעיון והמבנה של מודל KMV-Merton ושל מודל Moody's-KMV, נסביר כמה תנאים לפני שניישם את שני המודלים האמורים - נרחיב את מודל Merton למקרה מיוחד של שני סוגים של חוב. לבסוף, נשתמש בנתונים אמיתיים על מנת לבחון את ההסתברות לחדלות פירעון של כמה פירמות ישראליות בעלות תנאים פיננסיים שונים, משלושה ענפים שונים, ונצפה לקבל כמה תובנות בקשר לתוצאות שיתקבלו.

אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ג' כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

מאמר זה הינו השלישי מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק באיגרת חוב מסוג CTD, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS, שיערוך לשווי שוק של עסקת החלפה מסוג Plain Vanilla CDS, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מרווחי ה- CDS, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג Binary CDS וכמה באמת חשוב שיעור ההשבה.

אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ב' כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה הינו השני מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק בהשוואה של אומדני הסתברות לחדלות פירעון, הסתברויות "עולם-אמיתי" מול הסתברויות נייטרליות לסיכון, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מודלים סטטיסטיים, שימוש במחירי מניות לאמידת הסתברויות לחדלות פירעון, עסקאות החלפה מסוג CDS ותשואות איגרות חוב.

מתאם חדלות פירעון (Default Correlation) כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

המונח מתאם חדלות פירעון (Default Correlation) משמש לתיאור נטייתן של שתי חברות להגיע למצב של חדלות פירעון בדיוק באותו זמן. ישנן מספר סיבות לקיומו של מתאם חדלות פירעון. חברות באותו ענף או באותו אזור גיאוגרפי נוטות להיות מושפעות באופן דומה מאירועים חיצוניים וכתוצאה מכך הן עשויות לחוות קשיים פיננסיים באותו זמן.

כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי I כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה מציג חשיפות אשראי עבור פוזיציות בניירות ערך שונים באמצעות שיטות שונות הנעות בין קירובים פשוטים לבין שיטות סימולציית מונטה קרלו. חשוב לדעת לזהות חשיפה עתידית פוטנציאלית (PFE) עבור סוגי נכסים שונים ולהסביר כיצד קיזוז חשיפות יכול להפחית את סך החשיפה הצפויה (EE) וכן את התפקיד שמשחק המתאם בקביעת ה- EE.

כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי, II: השפעת הבטוחות (Collateral). כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה מתמקד בלקיחת הבטוחות בחשבון כאשר מציבים שווי בחשיפת האשראי. ידיעת ההשפעה של תנאים מסוימים, כמו למשל הסף (threshold) וסכום ההעברה המינימלי (minimum transfer amount), חשובה להבנת התפקיד שהבטוחות משחקות בכימות החשיפה.

תמחור (Pricing) סיכוני אשראי של צד נגדי (CCR- Counterparty Credit Risk) כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

תמחור של סיכוני צד נגדי הינו פונקציה של חשיפת האשראי וההסתברות לחדלות הפירעון של צד נגדי.