הרצאות מצולמות

פרקטיקות ניהול סיכונים - רו"ח אלון כהן, בנק לאומי

רו"ח אלון כהן - ראש ענף ביקורת ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וציות בביקורת הפנימית, בנק לאומי, בנושא "פרקטיקות ניהול סיכונים בראי רואה החשבון המבקר והמבקר הפנימי"

פאנל ניהול סיכונים חשבונאיים בחברות

SoX, תכניות אכיפה פנימית ועוד". רו"ח אייל בן אבי, שותף, מנהל תחום ניהול סיכונים ואקטואריה, קבוצת הייעוץ PwC Israel , רו"ח אריאל הורוביץ, שותף ניהול סיכונים, ארנסט אנד יאנג