ניהול סיכונים בנדל"ן

סיכון גובר בענף הדיור

מסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת קבע כי מאמצי הממשלה למתן את עלייה המחירים בשוק הנדל"ן לא רק שלא צלחו, אלא בחודשים האחרונים קצב עליית המחירים אף הואץ באופן חד. מדיניות הממשלה לא הביאה לתוצאה המקווה, וייתכן שיש לנקוט בכלים שיועדו למיתון המחירים בעוצמה רבה יותר.