ניהול סיכונים ברשויות המקומיות

הרשויות המקומיות לא מנהלות סיכונים. כותב: עו"ד אלון קוחלני,

בהעדר רגולציה שמהווה מחולל שינוי תרבותי, לא נראה כי יחול בגופים המשפיעים ביותר על חיינו שינוי, כך שהגישה המושלת בכיפה למן המאה הקודמת לא תוחלף בגישה המחייבת להתחשב בסיכונים, לא רק בסיכויים