ניהול סיכונים בתעשיה

Business risks in mining and metals 2013-2014

“CEOs and boards today are protecting returns and managing the interests of varied and often competing stakeholders. This is in stark contrast to just 12 to 18 months ago when fast-tracking production and capacity constraints were top of the agenda.”

2012 U.S. Industry Report: Industrial and Materials AON

Over the past few years, the industrial and materials sector has faced many risks and challenges, which have no doubt changed the way companies view and prioritize their resources in response to risk. In this report, we would like to highlight a few key findings and observations to guide you through the multitude of interesting risk management facts and figures:

בחינת חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה, אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ י.ל.ניתוח מערכות בע"מ, דצמבר 2011

בחודש ינואר 2010 פרסם המשרד להגנת הסביבה מכרז פומבי מס' 31/09 לבחירת יועץ לבחינת חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה. מאחר ומיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה מהווה את אחד ממוקדי הסיכון, רואה המשרד חשיבות בבחינה מעמיקה של חלופות למיכל האמוניה הקיים במכלול היבטים (לוגיסטי, סביבתי וכו').

חברות תעשייה בעולם של ניהול סיכונים כותבות: רו"ח שרון טביב, שותפה, רו"ח דנה גוטסמן, ס. שותפה, קבוצת ניהול סיכונים (RAS), יוני 2010

הדינמיות בעולם העסקים בכלל ובארגונים בפרט יצרה מצב בו קיים שינוי מתמיד בסיכוני הארגון, באופן הדורש מהארגון לבחון באופן תדיר את הסיכונים ולהיות ערני לשינויים החלים בהם. בהתאם, תהליך ניהול הסיכונים הינו תהליך מתמשך וראוי שינוהל במהלך החיים השוטף של הארגון על ידי בחינה מתמדת של הסיכונים מידי תקופה שנקבעת על ידי החברה.