ניהול סיכונים תפעוליים

VaR של סיכונים תפעוליים במתודת LDA כתב: רועי פולניצר, CRM ,FRM , MBA

ניהול סיכונים תפעוליים- אחד+אחד כותבת: יעל קלו-מור, דצמבר 2013

הליך גילוי והבנה שנוצר כתוצאה מהתבוננות מתמשכת בארגונים שמטמיעים תהליכים לניהול סיכונים. לוקח זמן לגלות שניהול הסיכונים התפעוליים, הינו בבחינת "מים שקטים חודרים עמוק": הוא מפתיע פעמיים 1+1 (: הן בערך שהוא עצמו מעניק לארגון והן בתשתית שהוא מייצר לטובת ניהול הסיכונים הכולל.

כמה ולמה? כמה ספקים הארגון צריך? דוד ענבר, מינט טכנולוגיות, ספטמבר 2013

מיספר הספקים בארגון היא אולי ההחלטה החשובה ביותר שהרכש לא מקבל. ברוב המיקרים מיספר הספקים הוא נתון, חלק מההיסטוריה הארגונית. במאמר זה נראה את חשיבות מיספר הספקים בארגון, איך להחליט מהו מיספר ספקים זה ואיך לעשות רציונליזציה של מיספר הספקים על מנת להגיע למיספר הרצוי.

ניהול סיכונים בשרשרת האספקה, ארז לוי, אפלייד מטריאלס אירופה, ינואר 2013

המטרה היא זיהוי מוקדם ככל האפשר של הסיכונים לכל אורך השרשרת, והקטנת הסיכון הפוטנציאלי לארגון בטווח הקצר והארוך. מנכ"לים ודירקטוריונים מוטרדים לעיתים מסיכונים, לא פחות מביצועים עסקיים שוטפים. עצירת אספקות לאורך זמן או פשיטת רגל של ספק יחיד עלולה לגרום לנזקים כספיים אדירים.

7 SOURCING RISKS CRITICAL TO SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT, July2013

The supply chain is made up of a series of highly interrelated and dependent activities. Sourcing is complex due to geo-economic and geopolitical risks, and climate challenges along with country specific rules, laws and regulations.

Isolating Patterns of Failure in Department of Defense Acquisition , June 2013

An examination of a number of acquisition programs led to the discovery of seven repeatable patterns of failure

The Organizational Barriers to Preventing Catastrophes

Recent catastrophes have highlighted the importance of effective risk management. The companies involved all employed modern technology and competent, ethical people and yet their prevention systems failed.

Growing markets, Growing fraud risks איציק אלהרר, EY, יוני 2013

Business continue to face a challenging economic environment, many companies struggling to maintain margins. The bribery, corruption and fraud remain widespread

ניהול סיכונים ברכבת ישראל - שי זיידנרייס, מנהל יח' תפ"י ומרכז סיכונים, רכבת ישראל

הצגת סביבת הסיכונים של הרכבת ותהליך ניהול הסיכונים ברכבת ישראל

במעלה המדרגות היורדות איך להכין את שרשרת האספקה שלך במיתון לגאות הבאה? כותב: דוד ענבר, מינט טכנולוגיות בע"מ

הבנת הצורך להתכונן לגאות והכנת תוכנית מתאימה לארגון שלך ולכלל שרשרת האספקה הכרחיים כדי לצאת מהמיתון עם יתרון תחרותי ותאפשר להגיע לאופטימיזציה של הכנסות, עלויות ורווחים, להשקיע משאבים קטנים יותר ולהקטין סיכונים.

סכנה ברורה? ומיידית? ניהול נכון של סימני אזהרה מול ספקים, כותב: דוד ענבר, מינט טכנולוגיות בע"מ

זיהוי מוקדם של סימני אזהרה בשרשרת האספקה ונקיטת פעולה מתאימה ומהירה מהווה יתרון תחרותי לארגון מול מתחרים איטיים יותר. הקשיים העיקריים הם הפרדת אותות אמיתיים מרעשי סרק לאורך כל התהליך. מתודולוגיה מובנית תתרום רבות לכך.

ניהול סיכונים תפעוליים

בסביבה העסקית, התחרותית, והמורכבת של ימינו, הסיכונים התפעוליים העסקיים גדלים מיום ליום. הגלובליזציה והרגולציות השונות, יחד עם התחכום העולה של טכנולוגיית המידע, יצרו מגוון סיכונים תפעוליים לארגון.