רגולציה וממשל תאגידי

ממשל תאגידי – על ההנחיה החדשה ככלי לקידום ניהול סיכונים של COSO עו"ד אלון קוחלני, CRMA, מרץ 2014

הוועדה של ארגוני חסות ועדת טרדווי המכונה COSO פרסמה ב-10.2.2014 נייר עמדה חדש בנושא "שיפור ביצועים ארגוניים וממשל תאגידי:איך הטמעת המסגרת של COSO יכולה לשפר ביצועים ארגוניים וממשל תאגידי"

Improving board governance: McKinsey Global Survey results, August 2013

Directors are savvier about strategy than in 2011, still struggle to get their arms around risk management, and can learn more from boards with the highest impact.

Reducing Regulatory Risk in an Era of Intensified Enforcement, march 2013

Compliance is even more critical as governments have stepped up enforcement actions against corruption – and the impact on your business can be substantial. Help protect your company from significant fines or adamage to your brand with a comprehensive compliance program.

ממשל תאגידי וניהול סיכונים בגופים מוסדיים - אתגרים ויעדים מגי בראום משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון אפריל 2013

גופים מוסדיים, אתגרי הפיקוח ותפיסת עולם, ממשל תאגידי וניהול סיכונים, פיקוח מבוסס סיכונים

Governing Misvalued Firms by: Dalida Kadyrzhanova and Matthew Rhodes-Kropf october 2012

Equity overvaluation is thought to create the potential for manager mis- behavior, while monitoring and corporate governance curb misbehavior. misvaluation may modulate the fundamental governance relationship between shareholders and CEOs.

ניהול: על ניהול סיכונים ומנהלים זהירים כותב: שוקי שטאובר, ספטמבר 2012

מנהלים רבים מלינים על הרגולציה שמפריעה להם לעבוד, בעוד הם עצמם הזמינו אותה בשל התנהלותם הלא מבוקרת. אם כל מנהליהן של חברות עיסקיות היו מכלכלים את ענייניהן בתבונה ובהגינות, לא היו נדרשות מערכות פיקוח הדוקות ומורכבות.

השפעות הרגולציה על הגופים המוסדיים כותב: רו"ח דרור יעקובסון, ספטמבר 2012

הוראות הרגולציה של השנים האחרונות הובילו לכך שריכוזיות הגופים המוסדיים שוב גבוהה. מאמר מסכם בסדרה בנושא תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל

ניהול סיכונים בראי הרגולציה הבנקאית, דודו זקן, המפקח על הבנקים, ספטמבר 2012

השחקן הדומיננטי החדש: פיל הרגולציה בכלכלת החרסינה כותב: יניב עזריה, יועץ ניהול סיכונים בקבוצת דן אנד ברדסטריט, אוגוסט 2012

מגמת החקיקה והגברת הרגולציה בשנים האחרונות, שמטרתן להניב ערך לכלל הכלכלה ובפרט בתוך הענפים מטופלים, טומנות בחובן סיכון עודף ביחס לעבר ולמצב רגיל של משק כלכלי יציב בהתנהלותו.

אילו תוכניות ממשל מיושמות בארגונך? כותב: אורן הדר, חברת Know-IT, אוגוסט 2012

האם ארגונך מיישם תוכנית ממשל?תהליכי ממשל תפקידם, בין השאר, להבטיח ניהול הסיכונים והעמידה בדרישות רגולציה מבוצעות באופן נאות תוך כדי שילוב עם הצרכים העסקיים של הארגון. המטרה איננה לעמוד בדרישות רק על מנת לקבל אישור לכך, אלא לשלב את הדרישות ביעדים הארגוניים תוך יצירת יתרון יחסי עסקי.

הטמעת תקן ת.י OHSAS 18001 באמצעות ממונה הבטיחות בארגון כותב: יורם שץ חברת Nextep

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. הטמעת התקן לבטיחות ובריאות תעסוקתית לפי דרישות ת"י 18001:2007 ,OHSAS מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים למימוש מחויבותו לבריאותם ובטיחותם של עובדיו.

הרגולציה מתגברת – מה קורה בניהול הסיכונים בעולם? BDO זיו האפט

המאמר עוסק בהשפעתה של הרגולציה הגוברת על תחום ניהול הסיכונים בחברות ציבוריות בארץ ובארה"ב ובוחן האם יש חפיפה בין פעילות ניהול הסיכונים לפעילויות הנדרשות על ידי הרגולטור או שמדובר בפעילויות שונות המשלימות האחת את השניה.

בזכות הרגולציה כותב: חיים כהן, מנכ"ל קבוצת דן אנד ברדסטריט, יולי 2012

הכנות להתרחשות אירוע משברי מעודדות את הגופים הממלכתיים האחראים על הסדרת הפעילות העסקית, הרגולטורים, לשכלל ולפתח את הוראותיהם ואת אמצעי הפיקוח שלהם בכל תחום.

ראשים מדברים, PwC Israel וגלובס מחקרים, פברואר 2012

סקירה זו מתארת את דפוסי הפעילות שמאפיינים את הדירקטורים הישראלים בעידן של תמורות מהירות ברגולציה ובסביבה העסקית. הכוונה היא לבחון את דפוסי פעולתם, את יחסיהם עם בעל השליטה בחברה, עם ההנהלה ועם עמיתיהם למועצת המנהלים.

השפעת באזל 3 על הבנקים בישראל: המרוויחים הגדולים הם בעלי איגרות החוב הבנקאיות כותב: אסף דהן, הדס ארזים בית השקעות

המפסידים הגדולים יהיו בעלי המניות שיזכו לקבל פחות דיבידנדים ויזכו לתשואה נמוכה יותר על ההון בשנים הקרובות

בנק ישראל הקים צוותי עבודה לקראת אימוץ תקני באזל 3

הכללים נועדו לשפר את יכולת המגזר הבנקאי לספוג זעזועים, הנגרמים מלחצים פיננסיים

Talking “ risk” by Peter Janus, Risk Manager, Alcoa Worldwide Alumina

The recent economic downturn has spurred many to comment on the role of risk in the current financial crisis. Many financial commentators believe that the financial sector did not adequately consider or wage risk, particularly in mortgage lending in the USA