פרוטוקול ישיבות ועדת ההיגוי

סיכום ישיבה ראשונה - 16.11.2011

איך מבינים מהם הסיכונים העומדים בפני חברה? כיצד מתמחרים אותם? מגדרים אותם? מיהם שותפינו? כיצד אנו מסמיכים סיכונים ואילו כלים עלינו להעמיד בפני מנהלי הסיכונים? כיצד מתכוננים לאירועים בלתי צפויים? זוהי שאלה הרת גורל מאחר והאקלים העסקי, הרגולטיבי והפיננסי משתנה תדיר ויש להתכונן לסיכונים שלא צפינו אותם.

סיכום ישיבה שנייה - 10.1.2011

תוצאות הסקר בקרב מנהלי הסיכונים, תוכנית הלימוד בנושא ניהול סיכונים, שת"פ עם ארגונים אחרים, סקירת אתר האינטרנט, בחינות הסמכה, מרכיבי החברות באיגוד וקווים ראשונים לקוד האתי של האיגוד.

סיכום ישיבה שלישית- 23.7.2012

נושאים על סדר היום: השקת האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, תוכן מקצועי להעלאה לאתר, חברות באיגוד, מבחני הסמכה, קורסים, אתיקה, ועדות האיגוד