ניהול סיכונים - מאמרים מקצועיים

מודל COSO החדש (COSO 2013) לבקרה פנימית - האם כבר יישמת? מדריך מקוצר כותבים: רו"ח אורי גלאור ורו"ח דרור בר-משה

מודל הבקרה הפנימית החדש (COSO 2013 - Internal Control – Integrated Framework) יאפשר לארגונים לפתח ולתחזק ביעילות מערכת בקרה פנימית, אשר תגדיל את הסבירות להשגת יעדי הארגון והתאמת הארגון לשינויים בסביבה העסקית והתפעולית. מאמר זה, מתאר את המודל החדש ומבוסס על פרסומי COSO הרשמיים.

מדידה וניהול סיכוני מודל כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במצגת זו נעסוק בסיכוני מודל. סיכוני מודל הינם סיכונים הקשורים לשימוש במודלים פיננסיים הפגומים מטבעם. שגיאות יכולות לנבוע ממידע שגוי, מיישום שגוי של המודל ומהנחות בסיס שגויות של המודל. לפיכך, ניהול סיכונים הולם מחייב הן מנהלים בעלי ידע רב והן תהליכים של תיעוד, בדיקות ועידכון מודלים.

"אתה לא יכול להילחם באש בוערת עם מים שיובאו ממרחק" (פתגם סיני ) כותבים: אורנה קמין ויבגני פסצקי

שמיים שחורים, גישת ה"סמוך" / "אין מה לדאוג" / "יהיה בסדר" / "נסתדר" / "נזרום ונאלתר" גורמת לחלקנו לא לייחס חשיבות לזיהוי מוקדם של סיכונים ולנקיטת פעולות כדי למנוע אותם או לפחות להפחית את הנזק הפוטנציאלי במידה והתממשו. האם קיים בארגון שלכם תהליך ניהול סיכונים כולל? איך אתם מתמודדים עם הנושא

מודל ה- COSO ERM (Enterprise Risk Management), כותב: אורי גלאור, ARM, אפריל 2014

המאמר עוסק במודל ה-COSO ERM אשר הינו המודל הנפוץ ביותר לניהול סיכונים בארגונים ומהווה את הבסיס בארגונים רבים ליישום הנחיות ה-SOX. המאמר דן בחשיבות ובצורך הקיים למודל בניהול סיכונים, במרכיבי מודל ה- COSO ERM ובנקודות עיקריות ביישום של המודל בארגון.

תפקידו של הדירקטור בתהליך קבלת החלטות השיווק , כתב: עו"ד זאב ליכטנזון, אפריל 2014

את סיכוני השיווק צריך ואפשר לנהל ולדירקטור יש חובה ויכולת אובייקטיבית לבחון את איכותן של התשובות במדד הביקורתי והנוקב של השאלות הנכונות.

תמורות בחקיקת ה-SOX הישראלי כותב: רו"ח יובל גבאי

דוח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל (דוח ועדת גושן), על רקע חקיקת - SOX) Sarbanes-Oxley Act of 2002) בארצות הברית, המליץ לאמץ באופן חלקי, ותוך ביצוע התאמות, את הוראות סעיפים 302 ו-404 לחוק האמריקני. ההמלצות התקבלו ותוקנו תקנות ועדת גושן אובשמן האחר תקנות ה - ISOX.

ניהול סיכונים מול ספקים, או צעצועים- זה לא משחק ילדים, יעל קלו מור, מרץ 2014

בשנים האחרונות, חברות מפתחות קשרים עסקיים ברחבי העולם ויוצרות שרשרות אספקה מורכבות יותר, ההגנה על ההתקשרויות החיוניות הללו מכשלים, הופכת קשה הרבה יותר לניהול.

אפקטיביות ועדות ביקורת בישראל ובבריטניה 2013 סקר פאהן קנה ניהול בקרה

"בתחומים המסורתיים (ביקורת פנימית, עסקאות עם בעלי עניין) חשים הדירקטורים נוח. בתחומים חדשנים יותר (SOX, מניעת מעילות, התארגנות עובדים) שביעות רצון הדירקטורים מתפקודם בוועדה פוחת משמעותית. הדבר מטריד, כיוון שבדרך כלל הצרות מגיעות מכיוון פחות מוכר."

EMERGENT RISKS by: Bryan Richardson and Peter Gerzon

EMERGENT RISKS Deal with low probability but potentially catastrophic risks. Develop and deploy methodologies to deal with Emerging Risks in a project environment.

Strategies for managing customer and supplier risks

The majority of companies actively manage financial risks, but many follow a less structured approach for the more specific risks that are encountered outside their organisations.

אתגרים בשילוב דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, מאת: נחום טיר-מנכ"ל האגודה הישראלית לבטיחות ולגהות תעסוקתית בע"מ, נובמבר 2013

פעילות הארגון כרוכה בנטילת סיכונים מתמדת ,ביניהם: סיכונים תפעוליים, פיננסיים וסיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה. שילוב דרישות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה במערכת הניהול של הארגון הינה נדבך חשוב בהעלאת הערך של הארגון.

דן הלפרן: "חברות רבות שכחו מהחשיבות של יצירת ערך"

ראש מערך היעוץ בדלויט בוועידת שוק ההון של "כלכליסט": "בעידן המודרני ישנה חשיבות עליונה לבחינה שוטפת של הסביבה העסקית והטרנדים שכן בהתרחשות שינוי, שאינו מלווה בתגובה מהירה מצד הארגון עשוי ליצור פער תחרותי שיתבטא בפיגור גדול אל מול המתחרים"

Rebranding Your Risk Management Identity, November 2013

As risk managers look to define their role within an organization, they may find that the answers they are looking for lie in enterprise risk management.

The Sounds of Silence, November 1, 2013

When a pop singer like Adele or Lady Gaga is injured and can’t perform, simply cancelling a multi-million dollar tour is not an .option

ניהול סיכונים בקביעת יעדים ותוכניות עבודה 2014, יעל קלו מור, נובצבר 2013

תוכניות עבודה הן זרקור שאליו מכוון הארגון כולו מהרגע שהושלמו ומכאן, שניהול הסיכונים הכרוכים בתהליך,יכול למנוע בזבוז משאבים ארגוניים, למקסם תעדוף של תקציבי השקעות ולהביא לסיום השנה בתוצאות המקוות.

LLOYD’S RISK INDEX 2013

Businesses appear to have become" much more realistic about the degree to which they can mitigate the risks inherent in the wider economic, regulatory and natural environment."

WORLD’S RISKIEST CITIES

Tokyo tops the list of cities most at risk of natural catastrophes, according to new research that compares exposures of cities around the world.

האיום המשפטי מבחוץ - סיכון רגולטורי לא מוכר כותב: שוקי פרידמן, אוקטובר 2013

לפני כשנתיים חברה ישראלית עם פעילות בינלאומית ענפה מצאה את עצמה מתמודדת עם משבר לא שגרתי ולא פשוט: הכרזה והכנסה לרשימה שחורה בארה"ב בשל סחר עם איראן. הכרזה כזו מהווה פגיעה קשה במוניטין של החברה, ועלולות להיות לה השלכות כלכליות ופליליות כלפי החברה ומנהליה.

שאלות חכמות ולא-חכמות בנושא הטמעת ניהול סכונים בארגון מאת: יעל קלו מור

המאמר מתיחס לשאלות של גופי פקוח וביקורת, אולם שאילת השאלות את עצמנו חשובה אפילו יותר

What Is Risk Appetite and How Can We Audit It? by Alon Kohalny, Adv. (LLB), CRMA

As the risk management approach becomes increasingly dominant, the practice of identifying and assessing risks has become one of the most important practices in the public sector. One sign of this is that more and more regulators are issuing directives requiring the adoption of risk management models.

Welcome to the C-Suite by John Bugalla and James Kallman, September 2013

A chief risk officer (CRO) is a relatively new addition to the corporate hierarchy. Originating within the broader financial industry sector in the late 1990s, the position expanded into the energy, insurance and utility sectors with a push from the credit rating agencies. Today the number of CROs has been steadily increasing in other industries as well.

The Path to Risk Management by Caroline McDonald, September 2013

Driven by a tough job market for college graduates in the wake of a slowly turning financial crisis, students are increasingly gravitating to fields where there are jobs upon graduation and a visible career path.

Managing Risk Like a Navy SEAL by Bob Schoultz and Mike Richardso, August 2013

By honing their tactical and strategic agility, business leaders can help their organizations cross the “agility gap” between the reactive behaviors used by the majority and the proactive behaviors that allow groups like the Navy SEALs to anticipate chaos, adjust accordingly and achieve greater success.

Improving ERM’s Strategic Value by Matthew Shinkman and Dan Herd, September 2013

New tools and a new way of thinking about ERM’s role in the business are needed to ensure that ERM doesn’t become a check-the-box exercise, but rather maximizes the program’s value for planning, M&A, capital investment and other strategic processes.

נושאים פוטנציאלים לטיפולה של ועדת ביקורת, KPMG International

מרכז המידע לועדות ביקורת בישראל פיתח ערכת כלים אשר תספק דוגמאות לדיווח ולתיעוד הנדרשים מועדות ביקורת. יש צורך להתאים ערכת כלים זו, שההסתמכות עליה הולכת וגוברת ללא הרף, לנסיבות של ועדות ביקורת פרטניות ושל חברות.

7 סיבות למשקיעים להיכנס לחדר האטום בספטמבר

סוריה וההססנות של אובמה, המאבק על תקרת החוב ומהלכי הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה יתרמו לתנודתיות ולאי הוודאות בשווקים

Managing Small Business Risk by Morgan O'Rourke, August 2013

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, IARM, ניהול סיכונים, risk management, market segment , Large businesses

ניהול ללא ניהול סיכונים מסוכן, ד"ר שי רוזנס, אוגוסט 2013

מטרת תהליך ניהול הסיכונים הוא חשיבה מוקדמת, שיטתית ומקיפה שתעביר את מכלול הסיכונים לקטגוריה הראשונה, דהינו, צמצום אי הודאות באמצעות חשיבה מובנית ושיטתית הנסמכת על ידע אקדמי,מודלים כמותיים וניסיון מקצועי.

חבל דק, כך מנהלים סיכונים בחברות הגדולות בישראל, רו"ח אייל בן אבי, רו"ח רותם נוי, PwC ישראל, אוגוסט 2013

מחקר זה, במסגרת "גלובס מחקרים," בשיתוף , PwC Israel בא להתמודד עם סוגיית הסיכונים שאליהם חשופות חברות ציבוריות בישראל. זו השנה הרביעית שבה פירמת PwC Israel עורכת מחקרים בנושא זה, כדי לבחון את התפתחות התחום של ניהול סיכונים בחברות ציבוריות.

גישה מבנית לניהול סיכונים תאגידי (ERM) ודרישות ISO 31000 כותבים: שלומית פרץ, רו"ח , MBA , מייקל לווינג, MBA

המשבר הכלכלי של 2008 חידד את חשיבות ניהול הסיכונים התקין בתאגידים. מאז אותו המשבר, פורסמו תקנים חדשים שעוסקים בסוגית ניהול הסיכונים בתאגידים ובהם התקן הבינלאומי ISO 31000 – "עקרונות ניהול סיכונים וקווי הנחיה". מאמר זה סוקר את התקן הנ"ל ומספק קוים מנחים ליישומו.

Top concern for risk managers revealed

Risk research has revealed the top concerns of risk managers across the globe.

Unlocking KRIs, August 2013

Organisations can get more from key risk indicators (KRIs) if they are classified into four categories, says Dr Ariane Chapelle MIRM.

תוכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות, שי מדינה, פאהן קנה, יוני 2013

עפ"י דרישת רגולטורים (המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון) החלו חברות בשנים האחרונות בביצוע סקרי סיכוני מעילות. סקרים אלו טובים לזיהוי מוקדי סיכון, אך לא כדי לסגור פרצות. המתודולוגיה העכשווית היא "תוכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות"

ניהול האסטרטגיה של חברת נמל חיפה, רו"ח אלינה פרנקל רונן, MBA, יוני 2013

בניית תכנית אסטרטגית לנמל חיפה, המטרה – הכנת נמל חיפה למאה ה21

ניהול סיכונים כולל בארגון – "The Top Ten Risks of 2013….", גיל בֶּר, רו"ח, MA ,CRISC ,CIA, יוני 2013

עשרת הסיכונים המשמעותיים לשנת 2013, ריכוז 30 סיכונים גנריים, המדורגים עפ"י פוטנציאל הנזק שלהם ועוצמתם, הסבירות להתממשות הסיכון בשנת 2013 

ביקורת פנימית מוכוונת סיכונים, גיל בֶּר, רו"ח, MA ,CRISC ,CIA יוני 2013

הביקורת הפנימית נועדה לסייע לארגון להשיג את יעדיו, סיכון הנו האפשרות כי אירוע, פעילות או פעולה (פנימיים או חיצוניים) יפגעו ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו. על מנת שהביקורת הפנימית תהיה אפקטיבית היא צריכה להתייחס לסיכונים המהותיים של הארגון והנושא הנבדק

ניהול סיכונים – סקר ומעשים כותבים: גדעון שילה – מנהל סיכונים נמל אשדוד מוטי פסטרנק- מנכ"ל משותף טקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ

המאמר כולל את הנושאים הבאים: בניית מתודולוגיה אחידה לכל סוגי הסיכונים בארגון תוך הצגת סרגלים ברורים לכל סוג של הערכה ,זאת בכדי לשפר את מהימנות המדידה של סקר הסיכונים. הכללת נושא "ברבורים שחורים" בסקר הסיכונים. הצגת מודל יישום והטמעת סקר הסיכונים כמסמך מייסד וכבסיס לתכנית עבודה של הארגון.

Nine principles of a Risk Intelligent Framework for Risk Management — A briefing for Federal executives, Deloitte

This briefing applies the nine principles of the Risk intelligent EnterpriseTM to federal agencies. It is the first among several documents that describe how a Risk Intelligent approach may benefit federal agencies, departments, and programs.

סיכונים וברבורים, גדעון שילה, מוטי פסטרנק, יוני 2013

סקר סיכונים המוכן במחשבה תחילה, תוך השגת הסכמה רחבה, ואשר בהמשכו מתקיים תהליך הטמעה מתוכנן ומבוקר של ניהול סיכונים - זוהי הערובה לניהול סיכונים אפקטיבי.

Global risk management survey, eighth edition Setting a higher bar, Deloitte

The vast majority of financial institutions do not believe their data technology is very effective, according to a global risk survey from Deloitte.

Balancing the risk-return equation, Deloitte

How CFOs can use risk-adjusted orecasting and planning to protect and enhance value, boost onfidence, and manage risk.

הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, יוני 2011

מדריך זה נועד להגביר את מודעות גופים מוסדיים לַ צורך בשילוב שיקולים הקשורים בסיכונים סביבתיים בתהליכי השקעה, ולספק להם כלים יישומיים להטמעתם בפעילותם השוטפת ובניהול סיכוניהם, על בסיס הניסיון שנצבר בעולם.

גישה מבנית לניהול סיכונים תאגידי (ERM) ודרישות ISO 31000, שלומית פרץ, רו"ח , MBA ; מייקל לווינג, MBA

המשבר הכלכלי של 2008 חידד את חשיבות ניהול הסיכונים התקין בתאגידים. מאז אותו המשבר, פורסמו תקנים חדשים שעוסקים בסוגית ניהול הסיכונים בתאגידים ובהם התקן הבינלאומי ISO 31000 – "עקרונות ניהול סיכונים וקווי הנחיה". מאמר זה סוקר את התקן הנ"ל ומספק קוים מנחים ליישומו

ERM ניהול סיכונים כולל בארגון, גיל בֶּר, ח"רו , MA ,CRISC,CIA, יוני 2013

המצגת כוללת מידע על ניהול סיכונים, למה ניהול סיכונים עכשיו, כיצד ארגונים מנהלים סיכונים, גישות לזיהוי והערכת סיכונים, הסיכונים לשנת 2013

Risk Appetite and Tolerance

Risk appetite today is a core consideration in any enterprise risk management approach. organisations are being asked by key stakeholders, investors, analysts and the public, to express clearly the extent of their willingness to take risk.

Risk management for an era of greater uncertainty

In an era of greater uncertainty, what do executives see as the biggest risks faced by their businesses? Results from Accenture's 2013 Global Risk Management Research study (below) list executives' top external risks over the next two years.

Finance Chiefs Lack Solid Compliance Metrics

Most ethics and regulatory data reported to boards of directors are “lagging indicators,” a new study finds.

התמודדות עם אירועים "רבי השפעה" בארגונים, pwc, יולי 2013

PwC ישראל עורכת מחקר ניהול סיכונים בקרב חברות ציבוריות בישראל הנכללות במדד ת"א 100, ללא חברות ממגזר פיננסי וחברות דואליות. במחקר לשנת 2013 נכללו 59 חברות. • המחקר מתבסס על דיווחי החברות במסגרת הדוחות הכספיים לשנים 2009-2012. במחקר בחנו אילו סיכונים מופיעים בדיווחי החברות ומה רמת המהותיות של סיכונים אלו. בנוסף, בחנו, את אופן וכיוון השתנות רמת הסיכון לאורך שנות המחקר.

מה הערך הממשי שמביא התאגיד לחברה ולכלכלה שלנו? pwc, יוני 2013

בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת ההתעניינות במדידת השפעות כלכליות-חברתיות, עם מאות חברות וארגונים חדשים המאמצים פרקטיקה זו. ארבע סיבות עיקריות מביאות אותם למדוד ולפרסם מידע זה:

דיווח חברות על ניהול סיכונים בישראל - מגמות עיקריות, אלון לוי, ארנסט אנד יאנג, מאי 2012

סקר שנערך בקרב 50 חברות ציבוריות בבורסה לני"ע בת"א. נבחנו דיווחי החברות בדוחות הכספיים השנתיים בנושא ניהול סיכונים. נבדקו הנושאים הבאים: הקשר בין שינויים עסקיים עולמיים ומקומיים משמעותיים לדיווח על הסיכונים, התפתחות הדיווח במהלך השנים: 2009-2011

A Risk Management Standard

Risk management is a rapidly developing discipline and there are many and varied views and descriptions of what risk management involves, how it should be conducted and what it is for. Some form of standard is needed to ensure that there is an agreed terminology related to the words used.

Remembering Top 10 Risks, february 2013

In 2009 the article, Top Ten Risk Management Lessons and Trends from 2009, identified 10 risks and trends that were considered critical for organisations across the globe. We thought it was time to revisit these risks to see how applicable they are today.

The Immune System is Risk, april 2013

Over the course of the last 3 years we have been exploring the innovation of risk from the perspective of moving risk management away from a traditional focus of frameworks and tools, and towards an embedded practice within businesses across the globe.

How Do You See Risk? – Risk Management Is All About Your Perception, june 2013

Both organizations and people have risk attitudes that lead them to different conclusions about the best way to manage risk.

People Risk 2013 Update - Rating & Ranking Update

People Risk Index 2013 contains high-level risk trends for several locations across the globe. Specifically, the trends related to cities in Asia Pacific, Europe and the Middle East and North Africa.

Cultural Barriers to Earthquake Preparedness

There are at least 19 specific things a person can do to improve their chances of survival when a quake strikes. They range from retrofitting one's home to ensuring that heavy objects are securely fixed. Why are such measures -- some cost-free and easy to carry out -- not taken?

Water: challenges, drivers and solutins, pwc, march 2012

Water management has become both difficult and complex and is now a central concern for many. PwC has published a report on the dynamics and patterns of water management to support the development of models for tomorrow.

כיצד ניהול סיכונים מאפשר יצירת יתרון תחרותי

הסביבה העסקית משתנה בשנים האחרונות והופכת לסביבה מרובת סיכונים. תהליך ניהול הסיכונים הופך למורכב, מחובר ליעדים העסקיים ומשולב בתהליכי הניהול בארגון. ניהול סיכונים הופך לחלק מהמסע הארגוני.

How Do Risk Managers Become Influential? by Matthew Hall, Anette Mikes and Yuval Millo, HBS

A Field Study of Toolmaking and Expertise in Two Financial Institutions.transformations in the influence of risk managers in two large UK banks over a period of six years.

The art of managing innovation risk

Sophisticated, state-of-the-art risk management tools, techniques and models don't stymie innovation--they actually help encourage it. Insight on the art of managing innovation risk

Big Bang Disruption The innovator's disaster

As business costs are driven ever lower, some companies are creating disruptive products that, right out of the gate, are simultaneously better and cheaper than existing products. The upshot? Success for those who play by the new rules of strategy and competition - and disaster for incumbents who can't adapt fast enough.

Is Risk Management Obsolete? by Lori Widmer

Risk managers often viewed as little more than buyers of insurance, they have struggled to deliver value and needed .oversight to business operations However, recognition by management and inclusion in the important project planning processes has been rare.

Woman at Work: Why Women Should Lead Risk Management

Women are making an impact on corporate success, women have unique gifts to bring to business and risk management. At those companies where men have learned to drop what the “old-school, hierarchical structure” and apply a more collaborative and empathetic approach, business growth is inevitable.

The War on Error: Human Error as a Strategic Risk Management Concern

Preventable errors rob profit and resources at every level of an organization. More over the media may quickly discover an error and broadcast your embarrassing failure around the world, permanently damaging your brand and reputation in a matter of minutes

Worst-Case Planning: 10 Steps to Effective Crisis Response

When disaster strikes, how a company responds—and how the public perceives its reaction—can have a lasting effect. A poor response can ruin a reputation, alienate customers, affect sales and even spur a push for new regulation. On the other hand, a convincing response can actually enhance the company’s reputation

Expectations of Risk Management Outpacing Capabilities – It’s Time For Action

Global executives view risk management as a key contributor to the business; however, as these results from a KPMG survey suggest, organizations need to improve how they measure risk management’s ROI

גם ניהול הסיכונים הקר ביותר מוטה אידיאולוגית בצורה מסוכנת כותב: יריב מוהר

האם אנחנו כחברה או ככלל האנושות יכולים להתמודד עם סיכונים קולקטיביים בוערים בצורה עניינית?

Thought for food

Every increase in the global population brings another mouth to feed, but how thin is the line between your next meal and your last? Hilaire Gomer investigates

סיכוני מקרו – "אורות אדומים" מצב המשק מאי 2013, פרסומי משרד האוצר

על פי דוח משרד האוצר הציג המשק בחודשים אפריל מאי תוצאות מעורבות. מחד, נרשם שיפור במדדי הפעילות הריאלית השוטפים, בגביית המסים ובסחר החוץ. מנגד נרשמה הרעה, בשוק העבודה, בשוק ההון, בכלכלה העולמית ובהלכי הרוח של הציבור.

סיכום יום הסיכון העולמי השני

נושא יום הסיכון העולמי השנה: "ניפוץ מיתוס הפרויקט," מערער על הרעיון שהצלחת פרויקט יכולה להיות מועברת על ידי התמקדות בעלות ולוח זמנים בלבד, מבלי לכלול את גורמי הסיכון במשוואה.

Global Risk Management Survey

Companies around the world are less prepared to deal with risk than they were two years ago. According to Aon's 2013 Global Risk Management Survey, overall readiness for the top 10 risks dropped to 59% (7% lower than 2011 levels)

RIMS 2013 Lives On

he 2013 RIMS Annual Conference & Exhibition may have been almost four weeks ago, but it continues to live on through internet videos. The World Risk and Insurance News—an online television network—has released several high-quality videos taken during RIMS. The following is a recap of the conference, featuring interviews with RIMS Executive Director Mary Roth, Steve Hearn of Willis, Jason Harris of XL and Alison Quinlivan of Aon, among others.

מבקר המדינה מותח ביקורת על ניהול הסיכונים במשרד האוצר

על אודות חשיפות וסיכונים הקיימים בגין פעילויות פיננסיות שנעשות במחלקות השונות במשרד האוצר

Tower of Babel wrote: Mike Lauder

Modern risk professionals must understand other definitions of risk instead of focusing on their own interpretation

ניהול סיכונים בשנת 2020

איפה יהיה ניהול הסיכונים בתום העשור? מה יידרש ממנהל הסיכונים בעוד שבע שנים? ארגון IRM (Institute of Risk Management): ארגונים יצטרכו ליצור תרבות שבה העובדים מתורגלים באופן יזום לזהות סיכונים, ומתקשרים סיכונים באופן גלוי להנהלה בכירה. על ההנהלה מצידה מוטלת המשימה של עידוד ניהול הסיכונים בקרב עובדים והפיכת המקצוע להלך מחשבה לצד כלי טכני הנמצא בשימוש בגורמים הרלוונטיים בארגון.

ניהול הבטיחות כמרכיב מהותי להשגת האיכות כותב: ד"ר אמיר פרי, מאי 2013

מתחקור אירועי בטיחות "כמעט תאונה" או תאונה, שנערכו בארץ ובעולם עולה כי גורמי השורש לאירועים אלה טמונים בבעיית איכות או תקלה באיכות. המשמעות הנגזרת מרעיון זה מתבססת על העובדה שלפיה ניהול האיכות וניהול הבטיחות שלובים זה בזה ואמורים למנוע בעיות איכות או תקלות איכות שתוצאתן לעיתים היא אירועי בטיחות.

EY: נקודת המבט הכפולה של הסיכונים ההזדמנויות ב-2013

פירמת ראיית החשבון EY פרסמה באחרונה סדרה של מחקרים מבוססים על מחקר שנערך בקרב 681 חברות ב-20 מדינות ומטרתו למפות את עשרת הסיכונים וההזדמנויות ב2013.

האם עמותות זקוקות לכלי ניהול פיננסיים? כותב: אלי מלכי

נשאלת השאלה האם עמותות זקוקות לכלי ניהול פיננסיים, מעבר להנהלת חשבונות בסיסית שנדרשת עפ"י החוק. עפ"י הדו"ח המסכם של מיזם "תבונה" – שמטרתו הייתה להקניות כלי ניהול פיננסיים לעמותות – המיזם לא זכה להיענות גורפת וניצל רק כ- 50% מהתקציב שהוקצה לו. האם אכן מנהלי עמותות לא רואים את הצורך בכלי ניהול פיננסיים, כפי שטוען הדו"ח?

למה תוכנית ציות לדרישות אינה מדיניות מומלצת לחברות

יש גבול למה ש"תוכניות ציות לדרישות" יכולות להשיג – גבול שחברות רבות הגיעו אליו. מעבר לנקודה מסוימת, פעילויות הציות לדרישות יכולות אפילו להזיק לארגון – לכפות עליו עלויות לא נחוצות, לפגוע בהתנהגות נאותה ולהגביל את היצירתיות והחדשנות.

על הדינאמיות של אירועי 'כשל שוק' ומקצוע ניהול הסיכונים כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA

האם הריאקציות לכשלי שוק יכולות ללמד משהו על היתרונות של מקצוע ניהול הסיכונים?

שבעת הסיכונים בניהול סיכונים, כותבת: אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

מדוע במקרים רבים תהליך ניהול הסיכונים אינו מתקיים כהלכתו? למרות שרבים מכירים בחשיבות התהליך, לא תמיד מקפידים על תהליך שיטתי לניהול הסיכונים.

PWC: סיכון גלובלי בעידן של שינוי– סקר ניהול סיכונים, אפריל 2013

מחקר זה מציג תובנות מסקר שנערך בקרב יותר מ -800 מנהלים בכירים ומנהלי סיכונים בעסקים ברחבי העולם, וחושף את התובנות של החברות לגבי תמונת הסיכונים כיום ואת הצעדים שהם לוקחים כדי להתמודד עימו

A Practical Guide to Risk Management מאת: ד"ר מוריה לוי פורסם בירחון 2Know, מרץ 2013

הספר A Practical Guide to Risk Management נכתב ע"י Thomas Coleman. הספר נכתב בשנת 2011 ועוסק בתורת ניהול הסיכונים. הספר מתמקד בניהול סיכונים פיננסיים, אך ניתן ללמוד ממנו רבות גם לתחומי הניהול הנוספים. עיבוד זה, אינו יורד לפרטי ונוסחאות ההיבטים הפיננסיים, אלא כולל תמצות כולל יותר, בכל הנוגע לניהול סיכונים בפרט, כפי שניתן ללמוד מתוך הספר

האם ניהול סיכונים יכול למנוע משברים של חוסר יכולת לפרוע אג"ח? כותב: רו"ח דן הלפרין, שותף, ראש מח' ניהול סיכונים, Deloitte בריטמן אלמגור זהר

כדי לנתח את התשובה לשאלה איפה היה ניהול הסיכונים, צריך ללכת לשורש ולבחון מהו ניהול סיכונים ומה מוגדר כסיכון.

תוכנית למניעת הונאות לניהול סיכוני תפעול, דיווח ותדמית בארגון, אריאל הורוביץ + איציק אלהרר- רו"ח

מטרת התוכנית הינה לסייע להנהלה הבכירה בארגון, בהערכה ובזיהוי קביעת סדרי עדיפויות של סיכוני הונאה/ תרמית מהותיים, זיהוי הזדמנויות לשיפור מערך הבקרה הפנימי, עיצוב ושיפור תוכנית פעולה, יישום ובדיקת אפקטיביות של בקרות חדשות.

ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ, סחטנות רשתית- "עשה ואל תעשה" טל מוזס- מ. הקטיקס

האינטרנט, זירת המסחר הבינלאומית, סיפקה מפלט לאנשים, אשר מנהלים קשרי מסחר ענפים עם העולם כולו דרך האתר שהם בנו. זוהי הזירה הבטוחה ביותר הקיימת בשוק מפני "בריונים" המאיימים על סוחרי הרשת. הוכנה רשימה של "עשה ואל תעשה"

צונאמי כהזדמנות עסקית כותבים: דורון גבע, טל גוטפלד, יוני 2011

האם רעידת האדמה והצונאמי ביפן מלמדים שיש סיכונים שאי–אפשר להיערך לקראתם? ממש לא. ראו כיצד התארגנה אוסטרליה לקראת אסונות טבע, וכיצד הצליחה וול–מארט לחזור במהירות לפעילות באיזור האסון. המסקנה: אפשר להפוך סיכון ליתרון אסטרטגי

הגנה על מידע פנים - דרישת החוק או צורך עסקי? כותבת: רו"ח אירנה בן יקר, שותפה, קבוצת ניהול הסיכונים, דלויט, ברייטמן, אלמגור

בעולם בו המידע הפך להיות זמין ונגיש, הצורך בשמירה על מידע נגיש הופך לקריטי עבור כל חברה. לאור נגישות המידע והקלות היחסית בו ניתן להגיע אליו, הופך ערך הסודיות למאתגר עוד יותר.

אבולוציה בעולם ניהול הסיכונים מאת: רו"ח גולן עוז, שותף, ואפרת ארנפלד, אשכול פיננסי, BDO זיו האפט דצמבר 2012

פעילות הבנקים כמתווך פיננסי כרוכה בנטילת סיכונים, שהעיקריים שבהם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות. לסיכונים אלה נלווים סיכונים נוספים כדוגמת סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים וסיכוני אסטרטגיה. מדיניות ניהול הסיכונים מכוונת להגדלת תוחלת הרווח כחלק מהאמצעים להשגת היעדים העסקיים שקבעו הבנקים לעצמם, תוך שמירה על רמת סיכון מאושרת ומבוקרת.

Managing Risks: A New Framework by Robert S. Kaplan and Anette Mikes, HBS

In this article presented a new categorization of risk that allows executives to tell which risks can be managed through a rules-based model and which require alternative approaches.

ניתוח כמותי של סיכונים ואי וודאויות – הלכה למעשה כותבת: שילי בן דוד, חברת AVIV AMCG

המתודולוגיה לניתוח כמותי של סיכונים מוכרת, אך יישומה אינו נפוץ. רוב הארגונים מסתפקים בניתוח איכותי של הסיכונים. במאמר זה מוצג הערך המוסף של הניתוח הכמותי.

ניהול סיכונים - דניאל ברינקר, אוקטובר 2012

בעידן המשבר הכלכלי וניסיונות ההתאוששות ממנו, האם ההגדרה של ניהול הסיכונים בארגונים השתנתה?

צעד משמעותי נוסף בדרך לביסוס מקצוע ניהול הסיכונים בישראל כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA, ספטמבר 2012

לשכות/איגודים מקצועיים המוקמים מפתחים את בסיס הידע של הפרופסיה ומקיימים מערך של הסמכות, המאפשר את יצירתו של רף כניסה למקצוע, ליצירת הבטחה סבירה כי נותני שירותים אלה יבצעו את העבודה בהתאם לסטנדרטים המקובלים.

היערכו לפגיעה בנזילות שלכם כותב: חיים כהן, אוגוסט 2012

אי אפשר למנוע את התממשות הסיכון, אבל יש יכולת להקטין את מידת הפגיעה.

הערכת סיכוני הונאה ותוכניות נגד הונאה כותב: עו"ד אלון קוחלני, חברת ג'י.אר.סי יועצים בע"מ אוגוסט 2012

למן ראשית תקופת הסקנדלים החשבונאים ארגונים רבים בארה"ב פעלו "להקדים תרופה למכה" וקבעו תוכנית מדף מיוחדת להתמודדות עם הונאות. תוכנית זו מקיפה רכיבים שונים, הן של פעולות מניעה והן של פעולות שיש לנקוט בעת גילוי הונאה.

שמונה כללי אצבע לבחירת יועץ לעריכת סקר סיכונים כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA, אוגוסט 2012

למה יש לשים לב שבוחרים יועץ לעריכת סקר סיכונים

הערכות החברות בישראל בתחום ניהול סיכונים - בינונית, יולי 2012

כך עולה מסקר משותף של קבוצת ניהול הסיכונים בפירמת רו"ח והייעוץ דלויט-בריטמן-אלמגור ואיגוד החברות הציבוריות. רו"ח דן הלפרן מעריך, כי התוצאות המשקפות את המצב הריאלי במשק נמוכות אף יותר

ניהול סיכונים כותב: יונתן קרפל, יולי 2012

יונתן קורפל מאיר משמעויות בעלטה שיצרה הסופה בווירג'יניה

בעולם של סכנות הכי מסוכן לא להסתכן - על חדשנות וניהול סיכונים כותבת: ד"ר עדנה פשר, יולי 2012

בסביבה סוערת, אם רק נתאמץ לשמר את הקיים ניכשל בוודאות! אפילו התייעלות שאנו מצווים עליה תמיד, ובימים של משבר כלכלי עולמי ביתר שאת מתמיד – גם היא זקוקה לחדשנות כדי להצליח! ניסיון להתייעל בדרכים שגרתיות עלול לגרום ליותר נזק מתועלת!

תגמול מחפש אבן דרך כותב: אלי אלעל, יונתן בר מחברת שווי הוגן בעמ' מקבוצת EEBC, יוני 2012

בעסקאות רבות נקבע חלק משמעותי מן המחיר על פי עמידת החברה הנרכשת באבני דרך. לצורך חישוב התגמול המותנה, ניתן לבצע הערכת שווי המבוססת על תמחור אופציות

מודל ניהול הסיכונים של COSO כותב: אלון קוחלני, מאי 2012

השערוריות החשבונאיות בארה"ב ובעולם ושינויי הרגולציה בעקבותיהם, העלו על סדר היום את ההכרה בצורך בניהול סיכונים. התחום צבר תאוצה בעיקר עקב התערבות הרגולטור בארה"ב באמצעות החוק Sarbanes-Oxley אשר קבע כי על הפירמה ליישם מערכת בקרה, ומסקנות ועדת באזל השנייה.

סוגי סיכונים כותב: חיים כהן - מנכ"ל קבוצת D&B ישראל, מאי 2012

במהותו של הסיכון העסקי ניצבת הפגיעה האפשרית ביכולותיה של החברה לעמוד בתכניותיה. תכניות החברה מורכבות ממספר גורמים על פיהם ניתן להבחין בין סוגי הסיכונים. מטרתה העיקרית של החברה, כמו של כל עסק, היא לייצר ערך לטווח ארוך לבעלי מניותיה על ידי השאת רווחיה.

איתור וניהול סיכונים כגורם מסייע בקבלת החלטות כותבות: שרון טביב, רו"ח, שותפה, דנה גוטסמן, רו"ח, סגנית שותפה, מחלקת ניהול סיכונים (BDO (RAS זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

כל ארגון פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים המשפיעים או עלולים להשפיע בעתיד על פעילויותיו התפעוליות ו/או תוצאותיו העסקיות. סיכונים מסוגים שונים לרבות סיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שוק, סיכוני אשראי ונזילות, סיכונים לאי ציות כדוגמת אי עמידה בסטנדרטים וכללים מקובלים, אי עמידה בהוראות רגולטוריות שונות, וסיכונים תפעוליים.

ניהול סיכונים הלכה למעשה כותב: יהודה ארד, אפריל 2012

ניהול סיכונים הוא תהליך מתמשך ודינמי של זיהוי, הערכה וצמצום החשיפה לסיכונים כחלק מניהולו השוטף של הארגון.

הופכים סיכונים להזדמנויות כותב: חיים כהן, מנכ"ל קבוצת D&B ישראל, מרץ 2012

נקודת הזמן שבה מתממש הסיכון היא גם אותה נקודה שבה נוצרות הזדמנויות להשקעה, למי שידע לנהל את עסקיו בתבונה. הקושי של חברות לגייס אשראי מהווה הזדמנות לכניסת משקיעים לחברות שבעבר לא עירבו גורמים חיצוניים

כלים לשיפור מודלים לניהול סיכונים והזדמנויות באמצעות מידע זמין וגלוי כותב: סטיב גסנר, סמנכ"ל קבוצת D&B ישראל, ינואר 2012

במהלך ארבעת העשורים האחרונים הצליחו המודלים המקובלים לניהול סיכונים לשמר את יעילותם. מדד ההישרדות של אלטמן לדוג', שפרסם אדוארד אלטמן בשנת 1961, משמש עד היום בסיס שימושי למודלים לחיזוי פשיטות רגל.

Extreme Risks of Reality TV Shows — Are They Insurable?

Fear Factor, Wipe Out, Survivor and even The Biggest Loser are all shows that put contestants at risk. And in order to gain viewers’ attention (and ratings to keep advertisers happy), reality shows are constantly trying to one-up each other while in turn increasing their risk. So how do these shows get away with it? Who would insure such insane acts? How do producers make sure they’re covered in case of an injury or death?

מה בין שפעת לבין ניהול סיכונים ובקרות במלכ"רים? כותבת: חני עמר, רו"ח, משפטנית, BDO זיו האפט, דצמבר 2011

על הארגון לנתח מבעוד מועד את עולם הסיכונים הייחודי לו ואת הבקרות המופעלות בארגון ולשאול את עצמו שאלה פשוטה: האם עשיתי כל שניתן ופיתחתי את הבקרות האפקטיביות ביותר על מנת להבטיח שהסיכוי להתממשות הסיכון הינו ברמה המינימאלית? אם התשובה אינה כן באופן חד משמעי, כנראה שהארגון נדרש לבצע עבודה נוספת.

סיכונים עקרוניים ועקרונות לסיכונים, יצחק (איציק) ליפל, רו"ח, MBA ,CIA. המבקר הפנימי, בנק דקסיה ישראל בע"מ, דצמבר 2011

האם אנו מנהלים את הסיכונים או שמא הסיכונים מנהלים אותנו? עשרה עקרונות לניהול סיכונים מושכל בעידן שלאחר משבר 2008

"חיזוי עתידות" – ניהול סיכונים כולל כותב: גיא מונרוב, רו"ח, אלקלעי מונרוב, יוני 2011

כל ארגון בימינו נדרש להתמודד עם אירועים אשר מגבירים את אי הוודאות. אי הוודאות יוצרת סיכונים והזדמנויות אשר יכולים לעזור או לפגוע בהשגת יעדיו של הארגון. ארגון אשר ישכיל לנהל את סיכוניו באופן יעיל ואפקטיבי יגביר את היכולת של הארגון להתמודד באופן אפקטיבי עם אי הוודאות ולעזור בהשגת יעדיו העסקיים.

סיכון לא מחושב כותב: מר אילן האמל, אלקלעי מונרוב ALMO יוני 2011

על המנהלים להטמיע את חשיבות ניהול הסיכונים, גם אם אינה מתורגמת לרווחים מיידיים

כלכלה ירוקה ועיסוקים ירוקים: תחזית סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לשנת 2020 מאת: ד"ר אשר פרדו

במשך חמישים השנים הארונות התפתחו הרבה מגורמי הסיכון הבטיחותיים והבריאותיים בקצב איטי יחסית. אולם, השילוב של האצת קצב השינויים הטכנולוגיים יחד עם עליה בפוטנציאל השאיפה ל"כלכלה ירוקה" הביא לתובנה חשובה שיש לחזות סיכונים חדשים בעקבות השילוב הזה

השפעת משבר החוב באירופה על ישראל כותב: חיים כהן - מנכ"ל קבוצת D&B ישראל, נובמבר 2011

לאחרונה רשמו סיכוני היציבות הפיננסית עלייה משמעותית, ותחזיות הצמיחה החלשות משפיעות לרעה על מאזני הסקטור הפרטי והציבורי

The Six Mistakes Executives Make in Risk Managment by Nassim N. Taleb, Daniel G. Goldstein, and Mark W. Spitznagel

Black Swan events are almost impossible to predict. Instead of perpetuating the illusion that we can anticipate the future, risk managment should try to reduce the impact of the threats we don't understand.

Talking “ risk” by Peter Janus, Risk Manager, Alcoa Worldwide Alumina

The recent economic downturn has spurred many to comment on the role of risk in the current financial crisis. Many financial commentators believe that the financial sector did not adequately consider or wage risk, particularly in mortgage lending in the USA