הזמנה לכנס השנתי בנושא אכיפת הביקורת וניהול הסיכונים כמחולל שינוי ארגוני

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל בשיתוף האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
מזמינים אותך לכנס שנתי בנושא:
אכיפת הביקורת וניהול הסיכונים כמחולל שינוי ארגוני
מתי: 08 בינואר 2019, בין השעות: 08:00 - 16:30
היכן: מרכז הכנסים כפר המכבייה, רמת גן
 
סדר היום כולל דוברים מובילים ומנהיגי דעה בתחומי האכיפה, הביקורת וניהול סיכוני , בהם ידונו בנושאים העכשוויים והמקצועיים  העומדים בסדר היום החברתי,הציבורי והעסקי לרבות ניהול תקין וטוהר מידות, אכיפת הביקורת הפנימית בארגון, אחריות הדירקטוריון ונושאי משרה לממצאי דוחות הביקורת ומפת הסיכונים הארגוני,ניהול סיכונים בסביבה בלתי צפויה והרפתקנית.

לפרטים והרשמה