בחינת הסמכה למנהל סיכונים ראשי תתקיים ב - 05/09/2018

בחינת ההסמכה של האיגוד תתקיים ב 05/09/2018, יום רביעי, בשעה 17:0.