קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה

נושא משרה בכירה ו או דירקטור/ית בחברה ציבורית / ממשלתית / בינלאומית?
חובה עליך להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי כך שתוכל /י לקיים את חובת האמון והזהירות החלים עליך על-פי הדין ולהימנע מהליכי אכיפה מנהלית ואף פלילית.
בנוסף, הינך מחויב/ת להיות בעל יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקי, הניהולי, הפיננסי והמשפטי, כדי שתוכל/י להפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות עסקיות המתאימות לתאגיד בו את/ה מכהנת/ת, על מנת לנהל דיונים וליזום מהלכים עסקיים נכונים.
הזדמנות יוצאת דופן להחשף למעלה מ – 30 מומחים מהשורה הראשונה ולקבל מיקוד בציר יידע מקצועיים ליצירת מצוינות בדירקטוריון.
מתי והיכן?
ימי ג', בין השעות: 16:45 – 20:00, החל מ – 23/10/2018, במשרדי פירמת פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי – שרונה, קומה 53, תל אביב.
למידע נוסף,  עדי פינקל | adif@cramiyeda.com | 054-5889973