בחינות הסמכה מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים IARM יתקיים ביום שלישי 13 בדצמבר 2016

האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

מאמר זה עוסק בהטמעה של תרבות ניהול סיכונים בארגונים תוך סקירת גורמי סיכון אפשריים וגורמים מסייעים. ניהול סיכונים ארגוני הינו מדע ואמנות חדשים יחסית, המפלסים להם דרך לתוך ארגונים וגופים, לצד הגדרת יעדים, בנית כלים ויצירת מבנים תומכים, הלוקחים בחשבון את המשאב האנושי.

עידכונים בנושא ניהול סיכונים

מלא פרטים וקבל עידכונים ותוכן מקצועי מהאיגוד הישראלי
תוכן מקצועי, נתונים, זוויות מבט. אתר האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ישמח לקבל חומרים מקצועיים בנושא ניהול סיכונים ולפרסמם, לפי שיקול דעת. להעברת חומרים